Zmiany w Zarządzie AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Zmiany w Zarządzie AZM

W związku ze złożeniem rezygnacji z pełnionych w Zarządzie AZM funkcji przez Naszych Kolegów Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego w dniu 27 kwietnia 2014 roku powołało nowy Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego na czele którego stanął Kol. Stanisław Haczyński.


Nowo powołany Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego składa w imieniu swoim i członków Naszego Aeroklubu podziękowania za ogrom pracy jaki Nasi Koledzy, którzy piastowali przez wiele lat funkcje w Zarządzie Naszego Aeroklubu, włożyli w to, abyśmy dzisiaj mogli być na Naszym Lotnisku.
Szczególne podziękowania kierujemy na ręce Prezesa Aeroklubu Zagłębia Miedziowego Stefana Jurczeniaka, który przeprowadził Nasz Aeroklub przez bardzo trudne czasy, wkładając wiele zaangażowania, sił, środków i prywatnego czasu a przede wszystkim - serca, w to, abyśmy mogli w ogóle mówić o Naszym Lotnisku, lotnisku LUBIN.


Zarząd AZM

Wróć do spisu treści