XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM

Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że na swoim zebraniu w dniu 24 września 2015 roku przyjął uchwałą 2/9/2015 termin i miejsce XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 10 października 2015 roku o godzinie 19:00 (termin drugi tego samego dnia o godzinie 19:15) w sali szkoleniowej na lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.
Podczas swojego zebrania w dniu 24 września 2015 roku Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (NWZCz) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM) – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad NWZCz.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium NWZCz i pozostałych członków Prezydium NWZCz.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności NWZCz oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej NWZCz oraz Komisji Uchwał i Wniosków NWZCz.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad NWZCz (część merytoryczna).
 7. Przyjęcie Porządku obrad NWZCz.
 8. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu AZM, dyskusja i podjęcie uchwały w tej kwestii oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu.
 9. Przedstawienie sytuacji finansowej AZM.
 10. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków NWZCz.
 11. Głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie NWZCz.
 12. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie NWZCz.

W imieniu Zarządu AZM
Wiceprezes Zarządu AZM
Andrzej Onitsch
Wróć do spisu treści