XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
Przejdź do treści

XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM

Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że na swoim zebraniu w dniu 24 września 2015 roku przyjął uchwałą 2/9/2015 termin i miejsce XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Zarząd AZM niniejszym zawiadamia członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, że XXX Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego odbędzie się w dniu 10 października 2015 roku o godzinie 19:00 (termin drugi tego samego dnia o godzinie 19:15) w sali szkoleniowej na lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.
Podczas swojego zebrania w dniu 24 września 2015 roku Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXX Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków (NWZCz) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM) – powitanie uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad NWZCz.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium NWZCz i pozostałych członków Prezydium NWZCz.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności NWZCz oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej NWZCz oraz Komisji Uchwał i Wniosków NWZCz.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad NWZCz (część merytoryczna).
 7. Przyjęcie Porządku obrad NWZCz.
 8. Przedstawienie propozycji zmiany Statutu AZM, dyskusja i podjęcie uchwały w tej kwestii oraz zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu.
 9. Przedstawienie sytuacji finansowej AZM.
 10. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków NWZCz.
 11. Głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie NWZCz.
 12. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie NWZCz.

W imieniu Zarządu AZM
Wiceprezes Zarządu AZM
Andrzej Onitsch
Wróć do spisu treści