Szkolenie z PeDeTów - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Szkolenie z PeDeTów

Dnia 21 lutego 2015 roku, o godzinie 17:00 w sali szkoleniowej na naszym lotnisku odbędzie się obowiązkowe szkolenie dla pilotów Aeroklubu Zagłębia Miedziowego z zakresu wykonywania przeglądów przed dniem lotnym, po dniu lotnym i przeglądów przedlotowych, zasad prowadzenia PDT oraz korzystania z druków MS.

Lotnicy, piloci i uczniowie samolotowi i szybowcowi Aeroklubu Zagłębia Miedziowego!

W dniu 21.02.2015 (sobota) o godzinie 17:00 w sali wykładowej w wyszkoleniu na naszym lotnisku odbędzie się szkolenie z zakresu wykonywania przeglądów przed dniem lotnym, po dniu lotnym i przeglądów przedlotowych, zasad prowadzenia PDT oraz korzystania z druków MS. Szkolenie poprowadzi Szymon Tabak - szef organizacji CAMO Aeroklubu Warmińsko-Mazurskiego, z którą to organizacją AZM podpisał w styczniu umowę na zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu całej floty naszych statków powietrznych. Zaliczenie tego szkolenia jest warunkiem niezbędnym otrzymania pisemnego upoważnienia do wykonywania i poświadczania w/w przeglądów. Nieobecność na szkoleniu będzie skutkowała koniecznością przejścia indywidualnego szkolenia w terminie późniejszym a do czasu jego zaliczenia brakiem możliwości pobrania do lotu statku powietrznego.

Szkolenie to jest adresowane zarówno do pilotów jak i do uczniów pilotów dlatego Wszyscy czujcie się w obowiązku wziąć w nim udział!

Szef Techniczny Aeroklubu Zagłębia Miedziowego

Darek AirDaro Deptuła

Wróć do spisu treści