Odsetki od zaległości - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Odsetki od zaległości

Zarząd AZM uchwałą usankcjonował naliczanie ustawowych odsetek od zaległości finansowych, wynikających z nieterminowego rozliczania się członków Naszego Aeroklubu.
W dniu 18 grudnia 2013 roku Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego podjął uchwałę (Uchwała 1/12/2013) o naliczaniu ustawowych odsetek od nieterminowego wywiązywania się ze zobowiązań finansowych naszych członków. Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2014 roku. Nasza Księgowa została w ten sposób uprawniona do naliczania odsetek od nieterminowego płacenia składek oraz opłat za wykonane czynności lotnicze.

Wróć do spisu treści