Loty zapoznawcze - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Loty zapoznawcze

Szkolenie
Lot to wspaniałe, niełatwe do opisania słowami przeżycie. Loty zapoznawcze są okazją do poznania świata z góry. Mogą też być niebanalnym prezentem, a nawet okazją do wyrażenia uczuć wobec swoich bliskich. Lot zapoznawczy umożliwi sprawdzenie, czy rzeczywiście masz chęć zostać pilotem. Po krótkim przygotowaniu naziemnym zasiądziesz za sterami i odbędziesz lot z instruktorem.
LOT ZAPOZNAWCZY SZYBOWCEM

Szum powietrza, doskonała widoczność, nieograniczona przestrzeń. Przeszklona kabina szybowca daje wrażenie bezpośredniego obcowania z powietrzem, ptakami i nieskazitelnie piękną przyrodą. Jeśli warunki pogodowe pozwolą, poznasz termiczne prądy wznoszące, dzięki którym szybowiec może długo utrzymywać się w powietrzu. Wrażenia dostępne tylko ptakom i pilotom - poznaj, czym jest szybownictwo!
Lot zapoznawczy szybowcem odbywa się na szybowcu dwumiejscowym (typ szybowca: Bocian lub Puchacz). Start odbywa się za samolotem holującym, który wynosi szybowiec na odpowiednią wysokość.

LOT ZAPOZNAWCZY SAMOLOTEM

Przekonaj się, jak to jest przemieszczać się bez nerwów i korków, oglądając jednocześnie piękne widoki z góry. Jeśli masz za sobą podróż samolotem rejsowym, przekonasz się, jak dalece odmienne i zaskakujące są odczucia z lotu małym samolotem lub motoszybowcem. Lot zapoznawczy to pierwszy krok do latania sportowego. Uwaga! Może być początkiem długotrwałej pasji!
Loty zapoznawczy samolotem odbywa się na samolocie dwumiejscowym Cessna 152 (pilot plus jedna osoba w locie) lub czteromiejscowym Socata Rallye (pilot plus 3 osoby w locie). Lot zapoznawczy motoszybowcem odbywa się na motoszybowcu dwumiejscowym Scheibe Falke (pilot plus jedna osoba w locie).

WARUNKI WYKONANIA LOTU ZAPOZNAWCZEGO

Definicje
 
AZM – Aeroklub Zagłębia Miedziowego.
ATO AZM – Ośrodek Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
Statek powietrzny – samolot, szybowiec lub motoszybowiec, na którym wykonywany jest lot zapoznawczy.
Dowódca statku powietrznego – pilot zawodowy i/lub instruktor posiadający ważne uprawnienia do wykonania lotu zapoznawczego na danym typie statku powietrznego.
Lot – lot zapoznawczy wykonywany na statku powietrznym zgodnie z wytycznymi Ośrodka Szkolenia Lotniczego ATO AZM.
Pasażer – osoba posiadająca skierowanie lub zaproszenie na lot zapoznawczy, która będzie lub jest uczestnikiem lotu zapoznawczego.

Warunki wykonania lotu zapoznawczego
 
 1. Loty zapoznawcze szybowcem realizowane są w okresie od 1 kwietnia do 30 września.
 2. Loty zapoznawcze samolotem lub motoszybowcem wykonywane są przez cały rok.
 3. Czas wykonania lotu zależy głównie od panujących w momencie wykonywania lotu warunków pogodowych i jest nie dłuższy niż 20 minut w przypadku lotu szybowcowego i motoszybowcowego oraz 15 minut w przypadku lotu samolotem. Czas lotu może zostać wydłużony zgodnie z informacją zawartą w taryfikatorze AZM.
 4. Czas lotu może zostać skrócony na prośbę osoby przewożonej lub dowódcy statku powietrznego wykonującego lot, gdy ten uzna to za konieczne w celu zachowania bezpieczeństwa wykonywania lotu.
 5. Ze względu na ograniczenia eksploatacyjne statków powietrznych masa ciała pasażera w locie zapoznawczym nie może przekraczać 100 kg.
 6. Nie określa się minimalnego ani maksymalnego wieku pasażera do wykonania lotu zapoznawczego. Jest to kwestia indywidualna, zależna od predyspozycji fizycznych i psychicznych pasażera. W celu zapewnienia bezpieczeństwa lotu, ostatecznie o wykonaniu lotu decyduje dowódca statku powietrznego.
 7. Pasażerowie niepełnoletni mogą wykonać lot zapoznawczy jedynie za zgodą pisemną rodziców lub opiekunów prawnych i w ich obecności w miejscu startu statku powietrznego, w którym wykonywany jest lot.
 8. Lot zapoznawczy może się odbyć wyłącznie z pasażerem trzeźwym i w dobrej kondycji psychofizycznej. Jeżeli pasażer znajduje się pod wpływem środków odurzających, w tym alkoholu lub podobnie działającego jak alkohol środka, lub istnieją przeciwwskazania zdrowotne do wykonania lotu pasażer mający wykonać lot ma obowiązek poinformować dowódcę statku powietrznego o istnieniu przeciwwskazań do wykonania lotu.
 9. Przed wykonaniem lotu dowódca statku powietrznego ma obowiązek udzielenia instrukcji w zakresie zachowania się w kabinie podczas lotu i w sytuacji niebezpiecznej, do których pasażer ma obowiązek stosować się.
 10. Zaproszenie na lot zapoznawczy jest ważne w okresie 1 roku od dnia jego wystawienia przez AZM.
 11. Termin wykonania lotu ustalany jest telefonicznie (+48 693 447 053) lub mailowo (loty@eplu.eu) z ATO AZM (z Kierownikiem lub z-cą Kierownika Szkolenia ATO AZM) i zależny jest od warunków atmosferycznych, możliwości organizacyjnych i technicznych AZM.
 12. O wykonaniu lotu zapoznawczego lub jego odmowie ostatecznie decyduje dowódca statku powietrznego. W przypadku odmowy dowódca statku powietrznego zobowiązany jest podać pasażerowi przyczynę, dla której lot nie może zostać wykonany, uzgadniając jednocześnie dalsze postępowanie zmierzające do realizacji lotu.
 13. Wszelkie uwagi dotyczące wykonania lotu zapoznawczego pasażer może zgłaszać do Kierownika Odpowiedzialnego ATO AZM na adres e-mail: am.ato@eplu.eu lub pod numer telefonu: +48 606 228 660.

Informujemy, że osoby, które chcą wykupić lot zapoznawczy jako prezent dla innej osoby otrzymają specjalnie zaprojektowane w tym celu zaproszenie na lot zapoznawczy.

Taryfikator opłat za loty zapoznawcze znajduje się na naszej stronie w menu Taryfikator w opcji Loty zapoznawcze lub po prostu, po kliknięciu tutaj.

Kontakt w sprawie wykupienia lotu zapoznawczego:
Księgowa AZM p. Jolanta Pyszczyńska od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00
K: +48 693 447 069

Kontakt w sprawie wykonania lotu zapoznawczego:
Z-ca Kierownika Szkolenia instr. pil. Piotr Kondraciuk
K: +48 693 447 053Wróć do spisu treści