Lista uczestników IV WOP Lubin 2014 - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (Kod ICAO: EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

Lista uczestników IV WOP Lubin 2014

Informujemy, że opulikowaliśmy listę podstawową i rezerwową uczestników tegorocznego, czwartego już Wiosennego Obozu Przelotowego LUBIN. Przypominamy, że o znalezieniu się na liście podstawowej decydował m.in. termin wpłaty wpisowego.


Zgodnie z pismem organizacyjnym osoby zrzeszone w Aeroklubie Zagłębia Miedziowego oraz Karkonoskim Stowarzyszeniu Szybowcowym mają prawo pierwszeństwa uczestnictwa w IV WOP Lubin 2014.

Wróć do spisu treści