AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
W chmurach z głową...
Przejdź do treści

XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków AZM

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)
Opublikowane według AviaMaster w AZM · 2 Wrzesień 2018
Zarząd Aeroklubu Zagłębia Miedziowego informuje, że na swoim zebraniu w dniu 30 sierpnia 2018 roku przyjął uchwałą 1/08/2018 termin i miejsce XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
 
 
Zarząd AZM niniejszym zawiadamia uprawnionych członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego do, że
XXXV Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego, zwane dalej NWZCz, odbędzie się w dniu 16 września 2018 roku (niedziela) o godzinie 10:00 (termin drugi tego samego dni o godzinie 10:15) w Sali Szkoleniowej na naszym lotnisku w Lubinie przy ulicy Spacerowej 9.
 
Podczas swojego zebrania w dniu 30 sierpnia 2018 roku Zarząd AZM przyjął następującą propozycję porządku obrad XXXV Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Aeroklubu Zagłębia Miedziowego:
 
 1. Otwarcie NWZCz przez Prezesa Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.
 2. Przyjęcie regulaminu obrad NWZCz.
 3. Wybór Przewodniczącego Prezydium NWZCz i pozostałych członków Prezydium NWZCz.
 4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności NWZCz oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej NWZCz oraz Komisji Uchwał i Wniosków NWZCz.
 6. Dyskusja nad porządkiem obrad NWZCz.
 7. Przyjęcie Porządku obrad NWZCz.
 8. Przedstawienie propozycji zamiany gruntów należących do AZM z Gminą Miejską Lubin, dyskusja i podjęcie uchwały w tej sprawie.
 9. Informacja o sytuacji finansowej AZM.
 10. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków NWZCz i głosowanie ewentualnych wniosków zgłaszanych w trakcie NWZCz.
 11. Podsumowanie oraz zamknięcie NWZCz.
                     
Z wyrazami szacunku
 
W imieniu Zarządu Aeroklubu Zagłębia Miedziowego
Prezes Zarządu AZM Andrzej Onitsch


Wróć do spisu treści