AZM InfoBlog - Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)

Język polski
Logo AZM
Aeroklub Zagłębia Miedziowego
Organizacja Pożytku Publicznego
Lotnisko publiczne Lubin
Przejdź do treści

XXXIII Walne Zgromadzenie Aeroklubu

Aeroklub Zagłębia Miedziowego - Lotnisko LUBIN (EPLU)
Opublikowane według AviaMaster w AZM · 26 Kwiecień 2017
Informujemy, że w dniu 14 maja 2017 roku (niedziela) o godzinie 10:00 (termin drugi 10:15 w tym samym dniu) odbędzie się w sali szkoleniowej AZM na lotnisku w Lubinie Zwyczajne Sprawozdawcze XXXIII Walne Zgromadzenie Aeroklubu Zagłębia Miedziowego.

Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Sprawozdawczego XXXIII Walnego Zgromadzenia (WZ) Aeroklubu Zagłębia Miedziowego (AZM).
2. Przyjęcie Regulaminu Obrad WZ.
3. Wybór Przewodniczącego Prezydium WZ i pozostałych członków Prezydium WZ.
4. Stwierdzenie przez Prezydium ważności WZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej WZ oraz Komisji Uchwał i Wniosków WZ.
6. Dyskusja nad porządkiem obrad WZ (część merytoryczna) i przyjęcie porządku obrad WZ.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2016 rok.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zarządu AZM za 2016 rok.
9. Przedstawienie sprawozdania z działalności AZM jako OPP za 2016 rok.
10. Dyskusja nad ww. sprawozdaniami i podjęcie uchwał o ich zatwierdzeniu.
11. Wybór delegata (rezerwowego) na Kongres Aeroklubu Polskiego.
12. Przedstawienie bieżącej sytuacji funkcjonalnej i finansowej AZM.
13. Wystąpienie Komisji Uchwał i Wniosków WZ i głosowanie ewentualnych innych uchwał i wniosków zgłaszanych w trakcie WZ.
14. Podsumowanie obrad oraz zamknięcie WZ.


Wróć do spisu treści